Spotkanie dyskusyjne z dr Michałem Murawskim

Opublikowano 27 marca 2017

materiały wykładowcy

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną zaprasza wszystkich studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się 3 kwietnia 2017 godz. 19.45; sala 1.01 (I piętro, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39).

Tym razem gościć będziemy dr Michała Murawskiego.

Temat spotkania: Pałacologia, czyli pałacowa metodologia: etnograficzny konceptualizm, totalny urbanizm i stalinowski wieżowiec w Warszawie

W trakcie wykładu poddane zostaną dyskusji eksperymenty z metodologią badań terenowych, których celem jest zbadanie  związków zachodzących pomiędzy stalinowskim wieżowcem (Pałacem Kultury i Nauki) oraz życiem społecznym współczesnej Warszawy. Robiąc użytek z trzech koncepcji totalności zaczerpniętych z teorii społecznej i teorii sztuki (holizm antropologiczny, Gesamtkunstwerk Wagnera i „całościowy fakt społeczny” Maussa), Michał Murawski wykaże, jak prowokacyjny styl i publiczny charakter „pałacologicznego” konceptualizmu etnograficznego – który łączy obserwację uczestniczącą, sztuko-podobne interwencje etnograficzne oraz badania ankietowe  –  odpowiada bombastycznej manierze Pałacu oraz jego dominacji nad społecznym życiem miasta. Murawski nie stara się udowodnić, że miejski Gesamtkunstwerk czy też eksperymenty z etnograficzną metodologią są w stanie osiągnąć (realną czy opisową) totalność. Ilustruje raczej, jak można wytworzyć taki obraz miasta, który szacuje i wymierza totalność miejskiego otoczenia, zamiast skupiać się jedynie na jego poszczególnych aspektach.

dr Michał Murawski (www.michalmurawski.net) jest antropologiem architektury, obecnie stypendystą fundacji Leverhulme na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Wcześniej afiliowany z University College of London, doktorat ukończył na Uniwesytecie w Cambrige. Jego książka „Kompleks Pałacu” została wydana przez Muzeum Warszawy w 2015 roku. Obecny zajmuje się badaniem estetyki architektonicznej i sposobów zarządzania miastem w Moskwie ery Putina.