Hanna Kraś - absolwentka WZKW, laureatką V edycji konkursu Nagroda NIAiU

Opublikowano 10 października 2022

W V edycji konkursu o Nagrodę NIAiU w kategorii: teoretyczna praca magisterka laureatką została Hanna Kraś, autorka pracy pod tytułem „Psycho-społeczna etyka projektowania dzielnic mieszkaniowych”.

Promotor: dr hab. Jan Sowa
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Uzasadnienie znajdziecie na: https://niaiu.pl/2022/10/laureaci-nagroda/

ZDJĘCIE: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki