Sztuka wobec AIDS - wykład prof. Marii Poprzęckiej -23 stycznia 2023

Opublikowano 30 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na wykład w dniu  23.01.2023 o godz. 18.00, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, sala 1.01, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Prof. Maria Poprzęcka

Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

Sztuka wobec AIDS

Tematem wykładu jest przedstawienie szczególnego charakteru epidemii AIDS, która na Zachodzie w znaczącej mierze dotknęła środowiska artystyczne, intelektualne i świat show-biznesu. Dlatego też znalazła szczególnie silny, bezpośredni oddźwięk w literaturze, dramaturgii, filmie i sztukach wizualnych, którym poświęcona będzie główna uwaga. W odniesieniu do eseju Susan Sontag AIDS i jego metafory, opublikowanego w 1988, a zatem w kilka lat od pojawienia się choroby nazwanej nabytym zespołem niedoboru odporności, można prześledzić zmiany w społecznym podejściu do AIDS, co sztuka i kultura ukazują z dużą wyrazistością. Uwzględniona będzie specyfika sytuacji polskiej.

 

Spotkanie otwarte dla całej społeczności ASP oraz osób zainteresowanych spoza Akademii.