Wykład dr Kamila Lipińskiego, Mapowanie obrazu. Między estetyczną teorią a praktyką.

Opublikowano 10 maja 2023
Serdecznie zapraszamy na wykład dr Kamila Lipińskiego "Mapowanie obrazu. Między estetyczną teorią a praktyką".
 
Wykład odbędzie się w dniu 17 maja o godz. 18.00 w sali 1.15 (Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich)
 
Spotkanie otwarte dla całej społeczności ASP oraz osób zainteresowanych spoza Akademii
 
Spotkanie dotyczy autorskiego rozwinięcia koncepcji mapowania poznawczego Fredrica Jamesona jako metody zestawień obrazowych koncentrując się na przestrzennych aspektach przeobrażeń we francuskiej filozofii różnicy i współczesnych dyskursach kulturowych, do jakich należy chociażby dyskusja wokół estetyki migracyjnej, nomadyczności, diasporyczności, de-egzotyzacji innego, repatriacji, oscylacji między Wschodem a Zachodem. Zarysowane problemy ukazane są w kontekście prac audiowizualnych, w których tematyka przekraczania granic zarówno w sensie geopolitycznym, jak i cielesnym odgrywa znaczącą rolę. Przybliżywszy tradycję neoawangardowych prób audiowizualnych korzystających ze strategii transgresji i separacji obrazu i dźwięku, zestawień obrazów, prześledzimy strategie decentracji, jakie również towarzyszą praktykom relokacji, tudzież „migracji” ruchomego obrazu do galerii i muzeów począwszy od lat 90. XX w.
 
Kamil Lipiński, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Alma Mater UAM w Poznaniu, asystent w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku. Co-Chair of Film-Philosophy NECS Work Group, tłumacz.
Zainteresowania naukowe Lipińskiego oscylują wokół metodologii sztuk wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem dyskursów przestrzeni, teorii kultury, praktyk kontrkulturowych, French Theory i kina eksperymentalnego.
Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami i European Network of Cinema and Media Studies, Société Française de Philosophie.
 
autor zdjęcia: Kamil Lipiński