Informacje dla studentów BASK

Plan zajęć na kierunku: Badania artystyczne

Plan studiów, w tym efekty uczenia się i program kształcenia dla kierunku Badania artystyczne studia I i II stopnia rozpoczynające się od 1.10.2022 Uchwała nr 44/2002 Senatu ASP w Warszawie

Plan studiów, w tym efekty uczenia się i program kształcenia dla kierunku Badania artystyczne studia I i II stopnia rozpoczynające się od 1.10.2020 - Uchwała nr 4/2020 Senatu ASP w Warszawie

Program kształcenia dla kierunku Badania artystyczne I i II stopnia rozpoczynające się od 1.10.2021  - Uchwała nr 22/2021 Senatu ASP w Warszawie (Plan studiów i Efekty uczenia się pozostały bez zmian - znajdują się w Uchwale nr 4/2020 Senatu ASP

Plan zajęć wychowania fizycznego

Sylabusy

Opiekunowie roku 

Praktyki studenckie

Szczegółowy terminarz zapisów na seminaria dyplomowe

Efekty kształcenia dla kierunku historia sztuki

Program kształcenia dla kierunku historia sztuki

 

Uchwała Rady Programowej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną nr 11-2022 terminy egzaminów dyplomowych oraz

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2022 z dnia 04.10.2022 

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich dla kierunków: Badania artystyczne oraz Historia sztuki

2021/2022

III termin

Egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie

składanie prac w dziekanacie do 2 stycznia 2023

egzaminy dyplomowe -  23, 24 stycznia  2023 od godz. 10.00

 

2022/2023

I termin

składanie prac w dziekanacie do 12 czerwca 2023

egzaminy dyplomowe -  3, 4, 5 lipca 2023 od godz. 10.00

 

II termin

Egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie

składanie prac w dziekanacie do 24 lipca 2023

egzaminy dyplomowe - 15 września 2023 od godz. 10.00

 

III termin

Styczeń/luty 2024 - szczegóły po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego ASP w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

 

Letnia przerwa dydaktyczna rozpoczyna się 24 lipca, a kończy 12 września 2023