Informacje o pracach teoretycznych i seminariach dyplomowych dla studentów ASP (spoza BASK)

Informacja o terminie zapisów oraz szczegółowe informacje (MKHiTS)

Prowadząca/prowadzący seminarium jest promotorką/em pracy teoretycznej.

W roku akademickim 2022/2023 seminaria dyplomowe teoretyczne na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną prowadzą:

dr Jakub Banasiak - sylabus

dr Filip Burno - sylabus

dr Katarzyna Kasia - sylabus

dr Marika Kuźmicz - sylabus

dr Olaf Kwapis - sylabus

dr Ewa Muszyńska - sylabus

dr Jakub Szreder - sylabus

dr Karolina Thel - sylabus

dr Piotr Płucienniczak - sylabus

 

 

Informacje o prowadzących zajęcia – pracownicy WBASK

Wyciag z regulaminu prace dyplomowe 2022/2023

Wzór strony tytułowej pracy teoretycznej