Plan zajęć: kierunek: Badania artystyczne

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

 

I rok I stopnia 26.09.2023 (pdf, 228KB)

II rok I stopnia 26.09.2023 (pdf, 245KB)

III rok I stopnia 26.09.2023 (pdf, 323KB) 

I rok II stopnia 14.09.2023 (pdf, 247KB)

II rok II stopnia 26.09.2023 (pdf, 326 KB) 

 

Zapisy na zajęcia do wyboru

Zapisy na zajęcia do wyboru (konwersatoria oraz laboratoria) będą odbywały się wyłącznie przez system Akademus od 22 września o godz. 18.00 do 6 października do godz. 23.59.

Zapisy za seminaria dyplomowe (teoretyczne i praktyczne) odbyły się w maju 2023 - obowiązują dokonane wtedy wybory.

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MSKKT.