Plan zajęć: kierunek: Badania artystyczne

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Kierunek Badania Artystyczne:

I rok I stopnia

II rok I stopnia 7.09.2022

III r. I stopnia

I rok II stopnia 27.09.22

II r. II st.

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.