Plan zajęć: kierunek: Badania artystyczne

Plan zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2022/2023

 

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

I rok I stopnia 13.01.2023

II rok I stopnia 30.01.2023

III rok I stopnia 21.02.2023

I rok II stopnia 08.03.2023

II rok II stopnia 21.02.2023

 

Zapisy na zajęcia do wyboru

Zapisy na zajęcia do wyboru (wykłady oraz proseminaria) będą odbywały się wyłącznie przez system Akademus w terminie od 30.01 godz.12.00 do 25.02 do godz. 23.59.

W semestrze letnim nie odbywają się zapisy na zajęcia roczne (laboratoria i seminaria), na które studentki i studenci zapisali się w semestrze zimowym (obowiązują nadal zapisy z semestru zimowego).

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

 

 

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Kierunek Badania Artystyczne:

I rok I stopnia

II rok I stopnia 7.09.2022

III r. I stopnia

I rok II stopnia 27.09.22

II r. II st.

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.