Praktyki studenckie

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie realizując program studiów wymaga od studentów odbycia w trakcie toku studiów praktyk studenckich.
Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich. Mają charakter obowiązkowy. Dopuszcza się pracę np. w wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, itp., pod warunkiem, że praca ta będzie miała związek z kierunkiem studiów.