Piktogram z napisem Uwaga

Terminarz sesji egzaminacyjnej zimowej 2022/2023

Terminarz sesji egzaminacyjnej zimowej 2022/2023

dr Jakub Banasiak

Historia sztuki polskiej 1890-2010, III rok I stopnia WBASK, egzamin pisemny, 31.01, wtorek, g. 10:00, sala 1.11

dr Filip Burno 

Wstęp do historii architektury…, I rok I stopnia WBASK, prace pisemne do 30 stycznia

Architektura i urbanistyka…, WBASK II r. I stopnia i III  rok Wzornictwa, prace pisemne do 30 stycznia

Seminarium, zaliczenie na podstawie szczegółowego konspektu pracy z obszerną bibliografią 

dr Jakub Dąbrowski

Historia sztuki XX i XXI wieku, I rok II stopnia - termin oddania eseju 2 lutego

Wybrane problemy prawa własności intelektualnej w praktyce artystycznej 

V rok Wydziału Malarstwa - egzamin ustny 2 lutego, godz. 10.00-14.00, sala 1.15

II rok II stopnia WZKW - egzamin ustny 2 lutego, godz. 14.15-15.15 (osoby mogące zaliczyć na podst. eseju - termin oddania tekstów 2 lutego), sala 1.15   

Historia sztuki nowoczesnej po 1945 roku, 2 lutego, sala 1.15

egzamin wizualny 15.30-16.15

egzamin ustny 16.15- 18.30

Konwersatorium Sztuk - życie - konflikty, zaliczenie na podstawie prezentacji w czasie zajęć, obecności i aktywności

dr Paweł Ignaczak

Historia III (wszystkie wydziały)

30.01, godz. 11.00-13.00 - aula 

egzamin pisemny

Historia sztuki nowożytnej - WBASK II r lic

1.02, godz. 10.00-18.00

egzamin ustny

mgr Łukasz Izert

Rysunek Funkcjonalny 

I rok I stopnia WBASK

Pracownia Struktur Mentalnych 

I rok II stopnia WBASK 

Pracownia Grafiki Użytkowej 

II rok II stopnia WBASK 

Zaliczenie i ocena na podstawie przeglądu semestralnego w sesji praktycznej.

 

dr Katarzyna Kasia

Filozofia kultury z elementami antropologii kultury: 
egzamin pisemny, 30.01.2023, g. 18:00 -19:00
Historia filozofii (II rok I stopnia WBASK): 
egzamin ustny, 03.02.2023, od 11:00 (dodatkowy termin dla osób wyjeżdżających na stypendium Erasmus+: 04.01.2023, 18:00
 

dr Ewa Kociszewska & dr Piotr Słodkowski

Metody badań nad sztuką 

I rok  I stopnia WBASK

zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach w semestrze

20 stycznia, godz. 9.15-10:45; sala 1.01

dr Ewa Kociszewska

Metody badań nad sztuką

I rok I stopnia WBASK

praca pisemna wysłana na ewa.kociszewska@asp.waw.pl do 31 stycznia 

Ikonografia

III rok I stopnia WBASK

zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach w semestrze

20 stycznia, godz. 11.00-12.30, sala 1.11

Globalny Renesans

zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach w semestrze

18 stycznia, godz, 18.00-19.30, sala 1.01

dr Marika Kuźmicz

Historia sztuki XIX wieku

poniedziałek, 30 stycznia

II rok I st. WBASK 

termin dla osób wyjeżdżających na ERASMUS: 10.01 godz. 16.30

termin “0”: 20.01. godz. 10.00

termin 1.: 30 stycznia poniedziałek, godz. 10.00 sala 1.11

egzamin pisemny, czas egzaminu 60 min. 

Warsztaty kuratorskie

zaliczenie na ostatnich zajęciach na podstawie obecności, aktywności, wykonania zadań w trakcie semestru

Seminarium teoretyczne

Zaliczenie na ostatnich zajęciach na podstawie przedstawionego konspektu pracy lic. / mgr

dr Olaf Kwapis

poniedziałek, 30 stycznia sala 1.14

Historia sztuki nowożytnej, część 1, egzamin - godz. 9.00-14.00 (badania artystyczne) i 15.00 - 19.00 (wzornictwo cz.1)

wtorek, 31 stycznia sala 1.14

Historia sztuki nowożytnej, część 2, egzamin - godz. 9.00-18.00 (wzornictwo cz.2)

środa, 1 lutego sala 1.14

Miasto kurator - zaliczenie ustne - godz. 9.00 - 14.00 (badania artystyczne)

Terminologia sztuki, zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach, I r. I st. BASK

dr Diana Lelonek

Pracownia Badań Artystycznych I rok mgr - wtorek 24.01 godz. 14.00

Podstawy plastyki II rok lic. - Środa 25.01 11.30

Seminarium mgr - wtorek 24.01 11.30 

dr hab. Luiza Nader

Laboratorium Muzeum Kobiet - zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze zimowym (tekst do 3000 znaków i inne zadania)

Historia sztuki i wydarzenia graniczne - wykonanie wszystkich zadań do ostatnich zajęć w semestrze zimowym.

dr Jakub Maria Mazurkiewicz

Seminarium praktyczne, Podstawy filmu, Warsztaty typograficzne

Średnia ocen z przeglądów semestralnych zostanie umieszczona w systemie Akademus w czasie sesji praktycznej.

dr Ewa Muszyńska

Wprowadzenie do modeli kuratorskich - Sztuka Mediów

(prezentacja zadania na ostatnich zajęciach  18 stycznia g. 14.30 - 16.00 i 25 stycznia g. 14.30 - 16.00)

dr Piotr Płucieniczak

Wrażliwość społeczna, Wyobraźnia społeczna, Seminarium dyplomowe

wykonanie wszystkich zadań pisemnych do 31.01.23

dr hab. Łukasz Ronduda 

Organizacja produkcji, III rok I stopnia, prace pisemne do 27 stycznia godz 13.30, sala 1.13

dr Piotr Słodkowski

Historia sztuki w Polsce, II rok I stopnia, BASK, egzamin pisemny, wtorek 31 stycznia, godz. 10.00, sala 1.01

Historia malarstwa, IV rok Wydziału Malarstwa, zaliczenie na podstawie obecności, egzamin na koniec semestru letniego

Historie mówione nowoczesności – zaliczenie na podstawie obecności oraz przygotowanego biogramu artysty/tki

Warsztat wiedzy historii sztuki współczesnej – zaliczenie na podstawie pracy pisemnej (do 8 znormalizowanych stron) dostarczonej do 30 stycznia.

prof. ASP dr hab. Jan Sowa

Laboratorium Gry i Zabawy, II i III rok studiów licencjackich, zaliczenie do 30 stycznia na podstawie obecności na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz wypełnienia kart lektury. 

Humanistyka XXI wieku, II rok studiów magisterskich, zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, wypełnienia kart lektur oraz indywidualnego projektu badawczo-artystycznego lub eseju zaliczeniowego, termin składania prac lub projektów: 3 lutego 2023.

Krytyka - emancypacja - postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej, wykład dla całej ASP, zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, wypełnienia kart lektur oraz indywidualnego projektu badawczo-artystycznego lub eseju zaliczeniowego, termin składania prac lub projektów: 3 lutego 2023. 

 

dr Kuba Szreder

Socjologia sztuki
1 rok 2 stopnia
Egzamin w postaci esejów teoretycznych bądź wizualnych złożonych na udostępnionym folderze gdrive do dnia 05.02.2022
Seminarium dyplomowe
2 rok 2 stopnia, 3 rok 1 stopnia
Zaliczenie na podstawie konceptu pracy magisterskiej albo licencjackie  złożonych na udostępnionym folderze gdrive do dnia 20.01
Laboratorium Kuratorstwo i postsztuka na rozszerzonym polu
1 i 2 rok 2 stopnia
Zaliczenie na podstawie prezentacji cząstkowych projektów kuratorskich / badawczych w trakcie zajęć do dnia 20.01

mgr Ryszard Zimek

29.01 godz. 23.59 Zaliczenia przesłane na pocztę: ryszard.zimek@asp.waw.pl