Tekst Uwaga na białym tle

Sesja letnia 2022/2023

dr Jakub Banasiak

Sztuka i państwo, I rok mgr WBASK, egzamin pisemny, 12 czerwca, pon., 9.30-11, sala 1.11

Źródła współczesnej krytyki artystycznej, I rok mgr WBASK, egzamin pisemny, 15 czerwca, czw., 9.30-11, sala 1.11

dr Filip Burno 

Zajęcia miejskie. I r lic. WBASK Zaliczenie na podstawie referatów.

Objazd krakowski. II r lic. WBASK Zaliczenie na podstawie referatów.

Seminarium. Ocena na podstawie pracy nad dysertacją.

Architektura i urbanistyka XIX i XX w. I rok mgr, wzornictwo (produkt i ubiór). Egzamin pisemny 13 czerwca. 10.00-11.30. sala 1.01.

dr Jakub Dąbrowski

Historia sztuki 1900-1950 15.30, 14 czerwca godz. 14.30 (8 osób biorących udział w warsztatach)

Historia sztuki 1900-1950 (II rok WBASK + Wzornictwo) - 15 czerwca, sala 1.11:

  • 14.00 WBASK - test, 
  • 14.30 Wzornictwo - test

Prawo autorskie (I rok lic. WBASK) - 15 czerwca, godz. 15.30, sala 1.07 (ustny)

Proseminarium Cenzura w sztuce (zaliczenie na podstawie referatu + obecność i aktywność na zajęciach)

dr Paweł Ignaczak

Muzealnictwo, 2 r. lic. wpisy 23 maja (ostatnie zajęcia)

Historia form graficznych i druku,  III rok Wydziału Grafiki - 5 czerwca , godz. 10.00, sala 1.16

dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Sztuka nowożytna wobec współczesnych problemów artystycznych

2 r. mgr wpisy - 22 maja (ostatnie zajęcia)

mgr Łukasz Izert

Warsztaty Praktyczno-techniczne

I rok I st. – 30 maja godz. 14.00-16.00, sala 1.17

Warsztaty Fotograficzne

I rok I st. – 1 czerwca godz. 10.00-13.00, sala 1.17

Projekt Interdyscyplinarny

II rok II st. – 1 czerwca godz.14.00-16.00, sala 1.17

dr Katarzyna Kasia

Historia filozofii II r. I st. WBASK 7.06. godz. 11.00 - egzamin ustny, pokój 1.07

dr Ewa Kociszewska

Artystki i kolekcjonerki 1400-1700, WBASK +ASP - zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

Ikonografia, III r. - zaliczenie na podstawie prezentacji

Historia sztuki nowożytnej

WBASK: 17 maja godz. 18.00-19.30, sala 1.01

Wzornictwo: 19 maja godz. 18.00-19.30, sala 1.01

dr Marika Kuźmicz

Warsztat kuratorski, II r lic. 

zaliczenie przedmiotu poprzez obecność na zajęciach, aktywność w zakresie wspólnego przygotowania wystawy

wpisy 14.06.2023 (po wernisażu) 

Seminarium mgr i lic,III rok lic, II rok mgr

zaliczenie przedmiotu poprzez obecność na zajęciach, aktywność w zakresie prezentowania postępów pracy i złożenia pracy

wpisy do 4.06.2023

Historia nowych mediów, ASP + WBASK

egzamin pisemny 6.06.2023, godz. 13.30 sala 1.15 (UWAGA ZMIANA GODZINY NA 13.30)

dr Diana Lelonek

30.05  seminarium mgr 11.30-14.00 sala 1.14

30.05 I rok II st. 14.30-17.30 sala 1.11 

31.05 II rok I st. 14.30-17.30 sala 1.17

dr hab. Luiza Nader

Historia sztuki nowoczesnej w Polsce 1890-2010 cz. II egzamin pisemny 05.06 g.11-13 s. 1.01

Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej, zaliczenie do 05.06 (praca pisemna)

Laboratorium Muzeum Kobiet, zaliczenie do 05.06 (praca pisemna)

dr Jakub Maria Mazurkiewicz

Oddanie projektów do 2 czerwca, przegląd z wystawieniem ocen:

  1. Czasopiśmiennictwo praktyczne. Moduł projektowy, 2.06.2023, godzina 10.00, sala 1.17
  2. Projektowanie alternatywne, 2.06.2023, godzina 11.00, sala 1.17
  3. Seminarium praktyczne, 2.06.2023, godzina 13.00, sala 1.17

dr Ewa Muszyńska

  1. Modele kuratorskie IIIr, lic. Sztuka mediów

7.06.23r zaliczenie przedmiotu na podstawie prezentacji wybranego przez grupę tematu , sala 1.15, godz. 14.30-16.00

  1. Proseminarium 

24.05.23 r - prezentacja przygotowanej baśni

dr Piotr Płucieniczak

Kultura bezpieczeństwa

5.06, godz. 18:00, sala 1.01

Twórcze pisanie

zaliczenie w ramach zajęć

dr hab. Łukasz Ronduda 

2 czerwca, Organizacja produkcji, zaliczenie w ramach zajęć, 11.00, sala 1.11

2 czerwca, Kuratorowanie wystaw, praca pisemna, 13.30, sala 1.11

dr Gabriela Sitek

Archiwum filmowe - termin przesyłania prac - 15 czerwca 2023 do godz. 23.59

 

dr Karolina Thel 

Proseminarium - realizacja projektu grupowego do końca zajęć w semestrze (do 28.05.)

Seminarium - przygotowanie pracy

Rozumienie miasta współczesnego - realizacja projektu grupowego do końca zajęć (do 26.05.)

Laboratorium - realizacja projektu grupowego do końca zajęć (do 26.05.)

dr Piotr Słodkowski

6 czerwca, Historia malarstwa XX wieku, IV rok Wydział Malarstwa, 10:00, sala 1.01

6 czerwca, Metody, I rok BASK, 12:00, sala 1.01

dr Jakub Szreder 

Socjologia sztuki, I rok WBASK

12 czerwca, godzina 10.00 - termin składania prac końcoworocznych w formie cyfrowej na udostępniony dysk google

Proseminarium Sztuka poza sztuką, IV rok ASP

12 czerwca, godzina 10.00 - termin składania prac końcoworocznych w formie cyfrowej na udostępniony dysk google

Laboratorium Kuratorstwo i postsztuka w rozszerzonym polu, IV i V rok WBASK

12 czerwca, godzina 10.00 - termin składania raportów z projektów w formie cyfrowej na udostępniony dysk google

prof. ASP dr hab. Jan Sowa

Laboratorium “Gry i zabawy”, indywidualny lub grupowy projekt zaliczeniowy oraz karty lektury, termin oddawania projektów oraz kart lektury: 29.05.2023, sala 1.09, godz. 10-14.

Proseminarium “Socjologia i antropologia kultury w filmie dokumentalnym oraz sztuce wideo”, indywidualny/grupowy projekt zaliczeniowy lub esej oraz karty lektury, termin oddawania projektów/esejów oraz kart lektury: 18.06.2023, 

Wykład “Humanistyka XXI wieku”, zaliczenia na podstawie kart lektury oraz aktywności w czasie zajęć, termin oddawania kart lektury: 18.06.2023, 

dr hab. Wojciech Włodarczyk

Słownik sztuki Wydział Malarstwa 13.06 godz. 9.00 sala 1.12

Słownik sztuki Wydział Wzornictwa 14.06 godz. 9.00 sala 1.12

mgr Ryszard Zimek

Graficzne Techniki Cyfrowe - termin oddania kompletu prac na zaliczenie 4.06.2023 godz. 23.59