Sesja poprawkowa 2021/2022

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych dla pozostałych studentów 12.09. do 25.09 2022

dr Jakub Banasiak

(Po)nowoczesność i jej granice

I rok II st.

23 września, g. 9:30, sala 1.11

egzamin pisemny

 

Źródła współczesnej krytyki artystycznej

I rok II st.

15 września, g. 9:30, sala 1.11

egzamin pisemny

 

dr Filip Burno

“Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni” III rok WZKW 1 stopnia

  • (referaty do 23 września)

“Słownik sztuki” różne wydziały 

5 lipca 9:00, sala 1.01

“Architektura Warszawy” kilka wydziałów 

13 września 11.00 sala 1.11

 

dr Jakub Dąbrowski

Sztuka XXI wieku

I rok II stopnia

II termin do oddania esejów 15 września, godz. 23.59

 

 dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki III

egzamin ustny

20 września, godz. 10.00

 

dr Katarzyna Kasia

Historia filozofii 4.07 godz. 9.30

 dr Ewa Kociszewska

Historia sztuki nowożytnej

I rok I stopnia WZKW + Wzornictwo

4 lipca, godz. 8.30-10

 

 dr Weronika Kobylińska

Niewidzialna i nieuchwytna. Sztuka dźwięku jako wyzwanie dla historii sztuki

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami z zajęć - nagranie dźwięku lub setu dźwięków związanych z dowolnie wybranym, wizualnym dziełem sztuki oraz dołączenie opisu (wg przesłanych przez prowadzącą wytycznych) w formacie word, deadline na złożenie prac drogą mailową: W nieprzekraczalnym terminie przesłanie prac/poprawek wg wcześniej przesłanych przeze mnie komentarzy do 25.09

 

Historia sztuki powszechnej i polskiej XX i XXI wieku

Otrzymanie przez studentów_tki pytań egzaminacyjnych związanych z opisową analizą formalną i treściową 6 dzieł sztuki omawianych na zajęciach (wytyczne dot. oczekiwanego kształtu odpowiedzi - omawiane na zajęciach):

Deadline na przesłanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne drogą mailową:  W nieprzekraczalnym terminie przesłanie prac/poprawek wg wcześniej przesłanych przeze mnie komentarzy do 25.09

 

Anatomia sztuki. Prawa percepcji w praktyce

Zaliczenie w ramach aktywności na zajęciach i wykonywanych w toku semestru ćwiczeń/zadań - wszystkie osoby zaliczyły i mają już wpisane oceny - brak konieczności wyznaczania terminu w sesji poprawkowej

 

Historia sztuki nowoczesnej 1900-1950

Otrzymanie przez studentów_tki pytań egzaminacyjnych związanych z opisową analizą formalną i treściową 6 dzieł sztuki omawianych na zajęciach (wytyczne dot. oczekiwanego kształtu odpowiedzi - omawiane na zajęciach): 

Deadline na przesłanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne drogą mailową: W nieprzekraczalnym terminie przesłanie prac/poprawek wg wcześniej przesłanych przeze mnie komentarzy do 25.09

 

dr Marika Kuźmicz

Historia nowych mediów 

ASP + WZKW

20.09.2022, godz. 10.00

egzamin pisemny  

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

 

Pracownia plastyczna, III rok I stopień – oddanie pracy poprawkowej w formie elektronicznej za pomocą wiadomości email do 25.09 godz. 12.00

Czasopiśmiennictwo praktyczne. Moduł projektowy, II rok I stopień – oddanie pracy poprawkowej w formie elektronicznej za pomocą wiadomości email do 25.09 godz. 12.00

Projekt grupowy, I rok II stopień – oddanie pracy poprawkowej w formie elektronicznej za pomocą wiadomości email do 25.09 godz. 12.00

 

dr hab. Luiza Nader

Historia sztuki w Polsce 1890 - 2010 (cz. II) egzamin pisemny: 15 września g. 14.00 s.1.11 

 

dr Piotr Płucieniczak

Nieustająca transformacja…

uzupełnianie materiału do zaliczenia do 23.09

Kultura policyjna

egzamin testowy 23.09 o godzinie 18:00

 

dr hab. Łukasz Ronduda

Kuratorowanie wystaw 

 

15 września godz 10.00 s. 1.11

Praca z archiwum filmowym 

15 września godz 12.00 s. 1.11

 

 dr Piotr Słodkowski

 

Historia mówiona nowoczesności – laboratorium zaliczane przez wysyłkę materiałów , bez egzaminu, termin wysyłki w sesji poprawkowej to piątek 16 września

Historia malarstwa polskiego XX wieku, IV rok Wydziału Malarstwa, piątek 16 września, godz. 9.00, sala 1.11.

 

dr hab. Jan Sowa

 

Antropologia i socjologia kultury w filmie dokumentalnym i sztuce wideo, proseminarium dla całej ASP, dostarczenie projektu zaliczeniowego lub eseju do 20.09.

Psychoanaliza w badaniach kultury, proseminarium dla całej ASP, dostarczenie projektu zaliczeniowego lub eseju do 20.09.

Humanistyka XXI wieku, I rok II stopnia, zaliczenie na podstawie kart lektury, termin nadsyłania kart do 20.09.

 

 mgr Ryszard Zimek

Graficzne Techniki Cyfrowe - ostateczny termin nadsyłania plików: 10.06, godz.  23.59; dla sesji poprawkowej: 03.07, godz. 23.59