Sesja poprawkowa zimowa 2022/2023

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr zimowy   2022/2023

Sesja poprawkowa do 19.02

 

dr Jakub Banasiak

Historia sztuki polskiej 1890-2010, III rok I stopnia WBASK

→ poprawka wtorek 14 lutego, g. 9:30–11:00, sala. 1.11

 

dr Filip Burno 

Wstęp do historii architektury…, I rok I stopnia WBASK, 

Sesja poprawkowa: Prace pisemne do 15 lutego

Architektura i urbanistyka…, WBASK II r. I stopnia i III  rok Wzornictwa, 

sesja poprawkowa, prace pisemne do 15 lutego

Seminarium, zaliczenie na podstawie szczegółowego konspektu pracy z obszerną bibliografią 

 

dr Jakub Dąbrowski

  • Sztuka po 1989 roku, I rok II stopnia - termin oddania eseju 14 lutego   

  • Wybrane problemy prawa własności intelektualnej w praktyce artystycznej 

  V rok Wydziału Malarstwa - 14 lutego; 13.30, sala 1.06

  II rok II stopnia WZKW - 14 lutego; 14.30, sala 1.06

  • Historia sztuki nowoczesnej po 1945 roku - 14 lutego; 15.30, sala 1.06  

  • Sztuka XX i XXI wieku - 14 lutego; 15.30, sala 1.06

 dr Paweł Ignaczak

Historia III (wszystkie wydziały) - 13.02. - godz. 11.30-12.30, sala 1.13 Wybrzeże Kośc.

Historia sztuki nowożytnej - WBASK II r lic - 13.02., godz. 10.30, sala 1.16 Wybrzeże Kośc.

 

mgr Łukasz Izert

I rok I stopnia WBASK  - dostarczenie materiału zaliczeniowego do 19 lutego 

 

dr Katarzyna Kasia

Filozofia kultury z elementami antropologii kultury: 15.02 godz. 16.00 sala 1.11

 

dr Olaf Kwapis

 15.02.2023, godz.11:00, sala 1.16

Historia sztuki nowożytnej,  egzamin poprawkowy, ustny - (wzornictwo)

 

dr Marika Kuźmicz

Historia sztuki XIX wieku

II rok I st. WBASK 

15.02.2023, godz. 10.00, sala 1.13

egzamin pisemny, czas egzaminu 60 min. 

 

dr Ewa Kociszewska

Ikonografia

III rok I stopnia WBASK

17 lutego godz. 9:00

 

dr Jakub Maria Mazurkiewicz

Seminarium praktyczne, Podstawy filmu, Warsztaty typograficzne

Średnia ocen z przeglądów semestralnych zostanie umieszczona w systemie Akademus w czasie sesji praktycznej.

Seminarium praktyczne, Podstawy filmu, Warsztaty typograficzne, sesja poprawkowa – przysłanie emailem efektów ustalonego indywidualnie zadania do 17 lutego 2023.

 

dr Jakub Szreder 

Socjologia sztuki - umieszczenie prac na dedykowanym folderze gdrive do godz. 12.00 17.02

Seminarium - dostarczenie do 17.02 godz. 12.00 planu pracy magisterskiej

Laboratorium Kuratorstwo i postsztuka w rozszerzonym polu - zaliczenie na podstawie obecności i prezentacji w semestrze zimowym

 

prof. ASP dr hab. Jan Sowa

Laboratorium Gry i Zabawy, II i III rok studiów licencjackich, zaliczenie do 19 lutego na podstawie obecności na zajęciach, aktywności na zajęciach oraz wypełnienia kart lektury. 

Humanistyka XXI wieku, II rok studiów magisterskich, zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, wypełnienia kart lektur oraz indywidualnego projektu badawczo-artystycznego lub eseju zaliczeniowego, termin składania prac lub projektów: 19 lutego 2023.

Krytyka - emancypacja - postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej, wykład dla całej ASP, zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, wypełnienia kart lektur oraz indywidualnego projektu badawczo-artystycznego lub eseju zaliczeniowego, termin składania prac lub projektów: 19 lutego 2023. 

 

dr Karolina Thel

Praktyki studenckie - sesja poprawkowa - możliwość przesłania plików  do końca sesji poprawkowej

mgr Ryszard Zimek

 • sesja praktyczna - możliwość przesłania plików z zadaniami na zaliczenie do 19.02 (23.59)
 • sesja poprawkowa - możliwość przesłania plików  do 19.02 (23.59)