Studia licencjackie na BASK

 

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (dawniej WZKW) to wydział kameralny, co pozwala na integrację oraz indywidualny kontakt między wykładowcami a studentkami. Pracujemy zespołowo: przygotowujemy projekty wystaw, analizy i publikacje. W programie studiów znajdują się również wizyty w najważniejszych warszawskich galeriach. Zwiedzisz z nami również obwodnice, ogródki działkowe i małe miejscowości. Kluczowym składnikiem studiów są roczne projekty badawcze (laboratoria), w ramach których będziesz mogła pracować nad projektem i realizacją wystawy, zdobyć doświadczenie dotyczące wieloaspektowego badania archiwów artystów, prowadzić badania terenowe, poznawać metody researchu kuratorskiego i badawczego.

Nie chcemy Cię ograniczać. Od drugiego roku studiów licencjackich masz możliwość wyboru części kursów. Interesujesz się sztuką współczesną? Kinem? Ruchami społecznymi? Lista kursów zmienia się co roku, ale niezmiennie są to autorskie propozycje specjalistów i specjalistek w branży.

Studia obu stopni kończą się podwójną pracą dyplomową: praktyczną i teoretyczną, którą przygotujesz pod opieką dwóch promotorów: artysty bądź artystki oraz badacza bądź badaczki. Forma będzie zgodna z Twoimi zainteresowaniami: możesz przygotować i zrealizować działanie artystyczne albo napisać tradycyjną pracę i wydać ją zgodnie ze swoją wizją. A to tylko dwie możliwości.

Co to są badania artystyczne?

Badania artystyczne to nie tylko badanie sztuki, ale też badanie rzeczywistości za pomocą sztuki. To interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie sztuki plastyczne, historię sztuki i nauki społeczne. W trakcie studiów poznasz najważniejsze trendy w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki najnowszej. Zrozumiesz, na jakich zasadach funkcjonują instytucje kultury, jak działa świat sztuki, czy i jak można wychodzić poza jego ograniczenia. Nauczysz się pisać, redagować i publikować. Poznasz podstawy projektowania graficznego, fotografii i video. Dowiesz się, jak kuratorować wystawy, tworzyć i zarządzać projektami oraz planować interwencje artystyczne. Zagłębisz się w reguły działania miasta, zasmakujesz w zróżnicowaniu kultur lokalnych oraz miejscach, z których się one wyłaniają.

Pierwszy rok studiów licencjackich to podstawy warsztatu badacza i badaczki sztuki. Popracujesz również nad filmem, fotografią i rysunkiem. Zwiedzisz Rzym i interesujące urbanistyczne miejsca Warszawy. Na drugim roku pojawiają się pierwsze zajęcia do wyboru. Wtedy zaczynasz tworzyć swoją własną ścieżkę studiów. Rozpoczniesz warsztaty kuratorskie, poznasz historię filozofii i współczesną polską sztukę. Trzeci rok to przede wszystkim seminaria licencjackie oraz praca z promotorami nad Twoją autorską wizją interdyscyplinarnego projektu badawczego - może to być na przykład plan wystawy oparty na Twoich własnych badaniach albo działanie artystyczne w przestrzeni publicznej połączone z badaniami nad tkanką miejską. Zrobisz roczne kursy organizacji produkcji filmowej i ikonografii. Podwójna, samodzielna praca licencjacka pozwoli Ci lepiej poznać swoje talenty i zainteresowania: czy bardziej interesuje cię sztuka, badania, a może krytyka?

Dokładny program studiów znajduje się tutaj.

Jak wygląda dyplom licencjacki?

Praca dyplomowa na kierunku Badania artystyczne składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, które wzajemnie się uzupełniają. Część teoretyczna to wynik Twojego badania artystycznego przeprowadzonego zgodnie z metodami nauk społecznych bądź historii sztuki. Część praktyczną może stanowić projekt wystawy, jej realizacja (wspieramy studentki i studentów w nawiązywaniu współpracy z galeriami), projekt książki lub e-book, film, instalacja lub działanie w internecie. Może być to także opracowanie jakiegoś zasobu archiwalnego i przedstawienie efektów w multimedialnej formie.

Julia Ciunowicz w części teoretycznej opracowała historię polskiej sztuki ekologicznej w latach 60. i 70. XX w., a w części praktycznej przygotowała wystawę “Na świeżym powietrzu”. Bogna Stefańska przygotowała tekst pt. Autoportrety kobiet XXI wieku. Sztuka, tradycja, Internet, a częścią praktyczną był e-book. Praca została uznana za jeden z najlepszych dyplomów 2019 na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. A to tylko dwa niedawne przykłady.

Czym zajmują się osoby, które skończyły studia na WBASK?

Absolwentki pracują w warszawskich galeriach, mediach, organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundacji Arton, Fundacji “Bęc Zmiana”, Biennale Warszawa, Radiu Kapitał). Studia na WBASK nie ograniczają Twojego wyboru dalszej kariery, ale dadzą Ci solidną podstawę do pracy w sektorze kultury oraz nauczą umiejętności przydatnych nie tylko w świecie sztuki, ale też na innych obszarach życia. 

W trakcie studiów odwiedzisz najważniejsze instytucje kulturalne Warszawy, poznasz ich kadry i odbędziesz praktyki w którejś z niej. W Radzie Pracodawców WBASK zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki wielu z nich. Wśród naszych organizacji partnerskich jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Fundacja Arton. Związana z wydziałem Fundacja Kultura Miejsca jest wydawcą najbardziej liczącego się czasopisma o polskiej sztuce – popularnego “Szumu”. Pracownicy Katedry Historii Sztuki Polskiej Najnowszej redagują prestiżowy rocznik akademicki "Miejsce". Kontakty w branży ułatwią Ci start w życiu zawodowym.

Jak wygląda życie studenckie na WBASK?

Studentki WBASK działają w Samorządzie Studenckim, Komisji Równości na ASP oraz kilkunastu kołach naukowych, które regularnie przygotowują publikacje i wystawy. Wiele osób działa w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i politycznych. Często współdecydują o tym, jak działa wydział, a my wspieramy zaangażowanie. Studentki wydziału stworzyły unikalny w skali kraju “Przewodnik od studentek dla studentek 2.0”. Zawiera rady, jak sprawnie studiować, gdzie zjeść i jak sobie radzić w mieście i na uczelni. Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać tutaj.

Kto pracuje na WBASK?

Zespół WZKW tworzą m.in. historyczki i historycy sztuki, socjolożki i socjologowie, artyści i artystki oraz badacze i badaczki z innych dziedzin humanistyki, mający zarówno doświadczenie akademickie, jak również praktykę zawodową przy realizacji wystaw, projektów interdycyplinarnych, produkcji filmowej, badań społecznych i in. Dowiedz się więcej o kadrze WBASK tutaj.

Jak wygląda rekrutacja?

Egzamin na studia licencjackie składa się z dwóch części: oceny teczki ze zdjęciami bądź filmem oraz rozmowy. Oceniamy warsztat, dobór środków oraz wybór tematu, ale także pomysłowość i wrażliwość na kontekst. W trakcie rozmowy poprosimy cię o opowiedzenie o twoim reportażu oraz zapytamy o kilka faktów z historii sztuki oraz kultury i sztuki współczesnej: co o nich wiesz i co o nich myślisz. 

Wszystkie informacje o procesie rekrutacji poznasz tutaj.