Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

O wydziale

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (dawniej Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną) kształci osoby studenckie na studiach I i II stopnia w ramach kierunku Badania artystyczne. Kadra wydziału to badaczki i badacze – reprezentujący takie dyscypliny jak historia sztuki, socjologia, filozofia, prawo, politologia – a także artystki i artyści. Ważnym polem programu jest historia sztuki, przede wszystkim sztuki współczesnej w poszerzonej perspektywie badawczej. Zajęcia dotyczą m.in. organizacji aktualnego życia artystycznego, w tym krytyki artystycznej, regulacji prawnych w zakresie prawa autorskiego i praktyk postartystycznych. Program studiów jest bardzo zróżnicowany i elastyczny – oferuje wiele zajęć do wyboru w ramach kilku modułów. Ważnym elementem programu są laboratoria, w ramach których łączone są zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Projekty badawcze

Rdzeniem studiów na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich są projekty badawcze prowadzone przez międzynarodowej klasy specjalistów, którzy łączą aktywność akademicką z praktyką kuratorską lub muzealniczą, pracują z archiwami sztuki współczesnej, zajmują się dziedzictwem kulturowym i przestrzenią miejską, organizują wystawy i interwencje artystyczne, współpracują ze społecznościami lokalnymi. Wydział daje nieprzeciętną możliwość stworzenia partnerskich relacji między wykładowcami i studentami – projekty wystaw, analizy i publikacje przygotowywane są zespołowo.

Współpraca z wiodącymi instytucjami kultury

Priorytetem dla WBASK jest umożliwienie osobom studenckim jak najszybszego zastosowania wiedzy nabytej podczas zajęć teoretycznych. Dlatego wydział buduje i zacieśnia współpracę z wiodącymi instytucjami kultury w Polsce jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Warszawy, co znacząco poszerza możliwości dydaktyczne. W ramach współpracy z tymi instytucjami kultury prowadzone są zajęcia dotyczące m.in. kuratorowania wystaw czy przygotowywania wywiadów badawczych z twórcami.

Osoby studenckie odwiedzają najważniejsze instytucje kulturalne Warszawy i odbywają praktyki w jednej (lub kilku) z nich. Celem wydziału jest zapewnienie solidnych podstaw niezbędnych do pracy w sektorze kultury oraz umiejętności przydatnych nie tylko w świecie sztuki. Absolwentki i absolwenci wydziału są zatrudniani w warszawskich galeriach, mediach, organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy, Muzeum POLIN, Muzeum Narodowym w Warszawie, Fundacji Arton, Fundacji Bęc Zmiana, Biennale Warszawa, Radiu Kapitał czy Festiwalu HER Docs.

„Badania artystyczne to nie tylko badanie sztuki. To głównie badanie rzeczywistości za pomocą sztuki. Program tego interdyscyplinarnego kierunku jest efektem twórczej syntezy historii sztuki, społecznych nauk o sztuce i praktycznych studiów artystycznych. Interesuje nas sztuka, która jest umocowana w społeczeństwie, czerpie z kultur lokalnych i je wzmacnia, a jednocześnie potrafi krytycznie odnieść się do globalnych procesów. Nasze Absolwentki i Absolwenci prowadzą własną praktykę artystyczno-badawczą, ale także zasilają kadry instytucji kultury lub tworzą własne organizacje” - dr Marika Kuźmicz, Dziekana Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich