Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Seminaria Dłużewskie

W 2014 roku w domu plenerowym w Dłużewie należącym do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone polskiej sztuce współczesnej. Organizatorem Seminariów Dłużewskich jest Katedra Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP. Seminaria mają charakter roboczy. Dyskutowane w Dłużewie teksty otrzymują w druku formę nierzadko dalece odbiegającą od prezentowanej pierwotnej wersji, ponieważ seminaria mają być z założenia raczej ujawnieniem stanu przemyśleń nad wybranymi zagadnieniami niż prezentacją gotowych, domkniętych projektów.

 

Powodem organizowania Seminariów Dłużewskich jest przekonanie organizatorów, że stan badań nad polską sztuką współczesną jest niezadowalający. Opinia ta nie jest oryginalna ani rzadka. Jednak zainicjowanie seminariów wynikało także z przekonania, że nawet te dotychczasowe, szczątkowe ujęcia polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego po II wojnie światowej budowane są w większości na błędnych i trudnych do utrzymania dziś założeniach. Nieprecyzyjna terminologia, bezrefleksyjne przyjmowanie schematów chronologicznych, ograniczony wybór artystów, dzieł i zjawisk określających główne nurty przemian sztuki, pomijanie znaczących tendencji kulturowych, niekrytyczne podejście do dominujących ujęć metodologicznych, w końcu – dojmujący brak badań podstawowych – to najważniejsze problemy, z którymi boryka się dzisiejsza historia sztuki.

dr hab. prof. ASP Wojciech Włodarczyk

IX Seminarium Dłużewskie

9.02-11.02.2024

Razem

 • Wojciech Włodarczyk, Czy sztuka może wybić się na niepodległość?
 • Marta Leśniakowska, Praktyki artystyczne jako game jam i co z tego wynika
 • Andrzej Leśniak, Krytyka, postkrytyka i bycie razem
 • Anna Markowska, Dwie pielgrzymki. Reymont i Rycharski o wspólnym wędrowaniu i sztuce w drodze do miejsca świętego
 • Dorota Jarecka, On, ona, oni. O Marii i Januszu Boguckich
 • Agata Jakubowska, Prawdziwe i wyobrażone społeczności na wystawach sztuki kobiet. Haga 1979, Wiedeń 1985
 • Karolina Majewska, Razem z nie-ludzkim. O rybach, które uczestniczyły w performansach
 • Wojciech Szymański, Moje wystawy, moi malarze. Wytwarzanie i wystawianie wspólnoty

VIII Seminarium Dłużewskie

10–12.02.2023

Ktokolwiek

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WBASK), Zbiorowość
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Idziemy do galerii, czyli kto robi sztukę i jej historię? Bezradnik dla opornych
 • Tomasz Załuski (UMK), Podmiotowość uwarunkowań czyli społeczne historie tego-coszersze-niż-sztuka
 • Jakub Banasiak (ASP WBASK),, Stefan Słocki (1913–1990): artysta plastyk, robotnik sztuki, komunista. Próba lektury rewizjonistycznej
 • Gabriela Świtek (IHS UWr), „Co prawda Rafaelem nie jest …”. Wystawy sztuki ludowej w CBWA Zachęta
 • Luiza Nader (ASP WBASK),, Świadek. Fein. Ktokolwiek?
 • Marika Kuźmicz (ASP WBASK),, Ich nienapisane historie
 • Dorota Jarecka (IBL PAN), Helena Berlewi – artystka zewnętrzna
 • Anna Markowska (IHS UWr), Ktokolwiek w sferze własnego artystycznego komfortu
 • Wiktoria Kozioł (IHS UJ), Analiza sieciowa jako narzędzie historii sztuki: narracje tworzoneprzez Związek Polskich Artystów Plastyków 2017–2022

Oprócz prelegentów w seminarium wzięła udział prof. Agata Jakubowska (IHS UW)

VII Seminarium Dłużewskie

14–16 lutego 2020

Nierównoczesność

 • Otwarcie Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW)
 • Gabriela Świtek (IHS UWr)Nierównoczesność i histoire croisée. Dylematy historiografii wobec historii wystaw i międzynarodowej wymiany kulturalnej
 • Waldemar Baraniewski (ASP WZKW), Niesynchroniczność Wróblewskiego
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), BWA Lublin jako instytucja „niezależna”? Niewspółmierność mitu i realiów państwowego systemu sztuki PRL
 • Wiktoria Kozioł (IHS UJ), „Nierównoczesność” a strategie krytyczne w polskich sztukach wizualnych nowoczesności  
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Fałszywa świadomość nierównoczesności
 • Wojciech Szymański (IHS UW),  Kształt czasu. Horace Walpole i queerowe historiografie wczesnej nowoczesności  
 • Anna Markowska (IHS UWr), Nierównoczesne rewolucje, ich artystyczni protagoniści i niewspółmierna historia sztuki
 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Nierównoczesność i interpretacje

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Bogna Burska, Hanna Wróblewska, Izabela Kowalczyk oraz Łukasz Ronduda

VI Seminarium Dłużewskie

15–17 lutego 2019

Wielkie narracje. Wielki powrót?  

Otwarcie Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW)

 • Anna Markowska (IHS UWr), Krótka historia sztuki pewnego miasta [film]
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Zwrot w tył. Wielkie narracje wracają cichcem?
 • Wiktoria Kozioł (IHS UJ), Materiałologia jako narzędzie służące do stworzenia „wielkiej narracji” polskiej sztuki
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Pisanie polskiej historii sztuki nowoczesnej w kontekście Zagłady
 • Gabriela Świtek (IHS UWr), Nierównoczesność w historii sztuki
 • Stanisław Czekalski (IHS UAM), „Wielkie narracje” o historii sztuki polskiej XX i XXI wieku w perspektywie zwrotu narratywistycznego
 • Waldemar Baraniewski (ASP WZKW), Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej 2011-2019. Jakie narracje tworzymy?

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Bogna Burska, Hanna Wróblewska oraz Andrzej Szczerski

V Seminarium Dłużewskie

9-11.02.2018

Zależne/niezależne. O pojęciu niezależności w sztuce polskiej po 1945 roku

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Kryterium niezależności
 • Anna Markowska (IHS UWr), Niezależność a deskiling
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Zależności seksualne w artworldzie. Mimikra i inne strategie przetrwania
 • Wiktoria Kozioł (IHS UJ), Sztuka krytyczna a wykluczenie ekonomiczne
 • Łukasz Kiepuszewski (IHS UAM), Yes, it is possible to work even in hell. Zapiski Piotra Potworowskiego i kwestia niezależności
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Spotkanie i rocznica. O formułach zależności
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Druga odwilż. O inspirację rewizjonistyczną w historii sztuki polskiej
 • Marta Leśniakowska (IS PAN)

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Waldemar Baraniewski, Hanna Wróblewska i Bogna Burska

 

IV Seminarium Dłużewskie

10–12 lutego 2017

Przeoczenia, przemilczenia, białe plamy. Ku krytycznej lekturze tekstów z obszaru historii sztuki polskiej

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Konstruowanie historii sztuki polskiej PRL-u
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Sztuka obozowa jako terra incognita polskiej historii sztuki
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Prześniona dekada. O konstruowaniu obrazu polskiego pola sztuki lat 70.
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Dialektyka obrazu fotograficznego
 • Anna Markowska (IHS UŚ), Meandryczna oś czasu w arcydziele Cybisa
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Czas Henry Moore’a. Wystawa w CBWA w 1959 r.
 • Stanisław Czekalski (IHS UAM), Polityka interpretacyjna Piotra Piotrowskiego. Przyczynek do rozpoznania mitu na lewicy
 • Paweł Brożyński (IHS UJ), O Obrazach i znakach Mieczysława Porębskiego
 • Luiza Nader (ASP WZKW), Teorie widzenia – patrząc z ukosa
 • Jakub Dąbrowski (ASP WZKW), Ani „soc”, ani „sos”, ani… bunt. Jeszcze raz o micie Arsenału 55’
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Prymitywne, ludowe, dziecięce. Zarzucony wątek historii sztuki polskiej

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Jarosław Jakimczyk, Hanna Wróblewska i Bogna Burska

 

III Seminarium Dłużewskie

12–14 lutego 2016

Historie nie-napisane

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Historia ideisztuki polskiej (nowoczesnej)
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Historia polskiej sztuki nowoczesnej – prawie na nowo
 • Luiza Nader (ASP WZKW), Wojna Strzemińskiego
 • Jarosław Jakimczyk (IS PAN), Zwycięzcy polskiej leniniady
 • Anna Markowska (IHS UWr), Mały chłopiec i jego nieopowiedziane historie. Weiss, Wróblewski, Bałka i Krzystek
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Biografia-autobiografia-postbiografia: delete/restore
 • Adam Mazur (UAP), Zatopiona, płonąca, nienapisana historia Foksalu
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Wystawa, której nie było. Gordon Matta-Clark w Galerii Foksal
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Gdzie się podziały tamte artystki? Historia znikania kobiet w polskim „artworldzie” – próba zarysowania problemu

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Jakub Banasiak, Piotr Słodkowski, Piotr Rypson, Hanna Wróblewska i Bogna Burska

II Seminarium Dłużewskie

6–8 lutego 2015

Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Konstruowanie historii sztuki polskiej PRL-u
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Czas kolisty – czas peryferii – fenomen Grupy Działania
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Polityka kulturalna doby „karnawału Solidarności”
 • Andrzej Szczerski (IHS UJ), Czas i historia w polskiej sztuce najnowszej
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Dialektyka obrazu fotograficznego
 • Adam Mazur (UAP), Koniec fotografii od strony teoretycznej
 • Anna Markowska (IHS UWr), Meandryczna oś czasu w arcydziele Cybisa
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Czas Henry Moore’a. Wystawa w CBWA w 1959 r.
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM)
 • Ewelina Jarosz (IHS UAM), Figury nieprzedstawianego – alternatywny model temporalności

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięły także Hanna Wróblewska i Bogna Burska

I Seminarium Dłużewskie

6–8 lutego 2014

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Dlaczego sztuka?
 • Piotr Słodkowski (ASP WZKW), Przedwstępne założenia w badaniach nad sztuką polską w kontekście pojedynczego artysty. Przypadek Marka Włodarskiego – konstatacje i kontrpropozycje
 • Waldemar Baraniewski (ASP WZKW), Diagram Alfreda Barra. Rekonstrukcja założeń
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Współcześni – nowocześni
 • Adam Mazur (UAP), Wszystko jest fotografią, nie wszystko jest sztuką. Tadeusz Rolke jako figura nie/obecności fotografii w polu sztuki drugiej połowy XX i początku XXI-wieku
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Zasada bierności. Polityka kulturalna ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1981–1989
 • Magda Szcześniak (IKP UW), Sztuka bez klasy? O nieobecności narracji klasowych w polskiej sztuce lat 90.
 • Jakub Dąbrowski (ASP WZKW), Sztuka ponad wszystko – przedzałożenia w polskim dyskursie krytyczno-artystycznym o wolności wypowiedzi artystycznej
 • Ewelina Jarosz i Izabela Kowalczyk (UAP), O potrzebie rozszczelniania historii sztuki w kontekście sztuki współczesnej
 • Andrzej Szczerski (IHS UJ), Sztuka według teorii
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Nuda w galerii, czyli czego nie widać
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), „Zwrot przestrzenny” i przestrzeń architektoniczna w polskiej sztuce współczesnej
 • Andrzej Leśniak (ASP WZKW), Sztuka współczesna w Polsce. Między bezwarunkową akceptacją i bezbrzeżną krytyką

Publikacja:

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie

Dane bibliograficzne książki: kliknij tu