Seminaria Dłużewskie

W 2014 roku w domu plenerowym w Dłużewie należącym do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone polskiej sztuce współczesnej. Organizatorem Seminariów Dłużewskich jest Katedra Historii Sztuki Polskiej Najnowszej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP. Seminaria mają charakter roboczy. Dyskutowane w Dłużewie teksty otrzymują w druku formę nierzadko dalece odbiegającą od prezentowanej pierwotnej wersji, ponieważ seminaria mają być z założenia raczej ujawnieniem stanu przemyśleń nad wybranymi zagadnieniami niż prezentacją gotowych, domkniętych projektów.

 

Powodem organizowania Seminariów Dłużewskich jest przekonanie organizatorów, że stan badań nad polską sztuką współczesną jest niezadowalający. Opinia ta nie jest oryginalna ani rzadka. Jednak zainicjowanie seminariów wynikało także z przekonania, że nawet te dotychczasowe, szczątkowe ujęcia polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego po II wojnie światowej budowane są w większości na błędnych i trudnych do utrzymania dziś założeniach. Nieprecyzyjna terminologia, bezrefleksyjne przyjmowanie schematów chronologicznych, ograniczony wybór artystów, dzieł i zjawisk określających główne nurty przemian sztuki, pomijanie znaczących tendencji kulturowych, niekrytyczne podejście do dominujących ujęć metodologicznych, w końcu – dojmujący brak badań podstawowych – to najważniejsze problemy, z którymi boryka się dzisiejsza historia sztuki.

dr hab. prof. ASP Wojciech Włodarczyk

 

kontakt: jakub.banasiak@asp.waw.pl (sekretarz Seminariów Dłużewskich)

 

 

Programy dotychczasowych seminariów, publikacje:

 

I Seminarium Dłużewskie

6–8 lutego 2014

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Dlaczego sztuka?
 • Piotr Słodkowski (ASP WZKW), Przedwstępne założenia w badaniach nad sztuką polską w kontekście pojedynczego artysty. Przypadek Marka Włodarskiego – konstatacje i kontrpropozycje
 • Waldemar Baraniewski (ASP WZKW), Diagram Alfreda Barra. Rekonstrukcja założeń
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Współcześni – nowocześni
 • Adam Mazur (UAP), Wszystko jest fotografią, nie wszystko jest sztuką. Tadeusz Rolke jako figura nie/obecności fotografii w polu sztuki drugiej połowy XX i początku XXI-wieku
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Zasada bierności. Polityka kulturalna ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1981–1989
 • Magda Szcześniak (IKP UW), Sztuka bez klasy? O nieobecności narracji klasowych w polskiej sztuce lat 90.
 • Jakub Dąbrowski (ASP WZKW), Sztuka ponad wszystko – przedzałożenia w polskim dyskursie krytyczno-artystycznym o wolności wypowiedzi artystycznej
 • Ewelina Jarosz i Izabela Kowalczyk (UAP), O potrzebie rozszczelniania historii sztuki w kontekście sztuki współczesnej
 • Andrzej Szczerski (IHS UJ), Sztuka według teorii
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Nuda w galerii, czyli czego nie widać
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), „Zwrot przestrzenny” i przestrzeń architektoniczna w polskiej sztuce współczesnej
 • Andrzej Leśniak (ASP WZKW), Sztuka współczesna w Polsce. Między bezwarunkową akceptacją i bezbrzeżną krytyką

Publikacja:

 

Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej. I Seminarium Dłużewskie

Dane bibliograficzne książki: kliknij tu

 

II Seminarium Dłużewskie

6–8 lutego 2015

Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Konstruowanie historii sztuki polskiej PRL-u
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Czas kolisty – czas peryferii – fenomen Grupy Działania
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Polityka kulturalna doby „karnawału Solidarności”
 • Andrzej Szczerski (IHS UJ), Czas i historia w polskiej sztuce najnowszej
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Dialektyka obrazu fotograficznego
 • Adam Mazur (UAP), Koniec fotografii od strony teoretycznej
 • Anna Markowska (IHS UWr), Meandryczna oś czasu w arcydziele Cybisa
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Czas Henry Moore'a. Wystawa w CBWA w 1959 r.
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM)
 • Ewelina Jarosz (IHS UAM), Figury nieprzedstawianego – alternatywny model temporalności

 

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięły także Hanna Wróblewska i Bogna Burska

 

III Seminarium Dłużewskie

12–14 lutego 2016

Historie nie-napisane

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Historia ideisztuki polskiej (nowoczesnej)
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Historia polskiej sztuki nowoczesnej – prawie na nowo
 • Luiza Nader (ASP WZKW), Wojna Strzemińskiego
 • Jarosław Jakimczyk (IS PAN), Zwycięzcy polskiej leniniady
 • Anna Markowska (IHS UWr), Mały chłopiec i jego nieopowiedziane historie. Weiss, Wróblewski, Bałka i Krzystek
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Biografia-autobiografia-postbiografia: delete/restore
 • Adam Mazur (UAP), Zatopiona, płonąca, nienapisana historia Foksalu
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Wystawa, której nie było. Gordon Matta-Clark w Galerii Foksal
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Gdzie się podziały tamte artystki? Historia znikania kobiet w polskim „artworldzie” – próba zarysowania problemu

 

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Jakub Banasiak, Piotr Słodkowski, Piotr Rypson, Hanna Wróblewska i Bogna Burska

 

IV Seminarium Dłużewskie

10–12 lutego 2017

Przeoczenia, przemilczenia, białe plamy. Ku krytycznej lekturze tekstów z obszaru historii sztuki polskiej

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Konstruowanie historii sztuki polskiej PRL-u
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Sztuka obozowa jako terra incognita polskiej historii sztuki
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Prześniona dekada. O konstruowaniu obrazu polskiego pola sztuki lat 70.
 • Marta Leśniakowska (IS PAN), Dialektyka obrazu fotograficznego
 • Anna Markowska (IHS UŚ), Meandryczna oś czasu w arcydziele Cybisa
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Czas Henry Moore'a. Wystawa w CBWA w 1959 r.
 • Stanisław Czekalski (IHS UAM), Polityka interpretacyjna Piotra Piotrowskiego. Przyczynek do rozpoznania mitu na lewicy
 • Paweł Brożyński (IHS UJ),Obrazach i znakach Mieczysława Porębskiego
 • Luiza Nader (ASP WZKW), Teorie widzenia – patrząc z ukosa
 • Jakub Dąbrowski (ASP WZKW), Ani „soc”, ani „sos”, ani… bunt. Jeszcze raz o micie Arsenału 55’
 • Piotr Juszkiewicz (IHS UAM), Prymitywne, ludowe, dziecięce. Zarzucony wątek historii sztuki polskiej

 

 

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Jarosław Jakimczyk, Hanna Wróblewska i Bogna Burska

 

V Seminarium Dłużewskie

10–12 lutego 2017

Zależne/niezależne. O pojęciu niezależności w sztuce polskiej po 1945 roku

 

 • Wojciech Włodarczyk (ASP WZKW), Kryterium niezależności
 • Anna Markowska (IHS UWr), Niezależność a deskiling
 • Izabela Kowalczyk (UAP), Zależności seksualne w artworldzie. Mimikra i inne strategie przetrwania
 • Wiktoria Kozioł (IHS UJ), Sztuka krytyczna a wykluczenie ekonomiczne
 • Łukasz Kiepuszewski (IHS UAM), Yes, it is possible to work even in hell. Zapiski Piotra Potworowskiego i kwestia niezależności
 • Gabriela Świtek (IHS UW, Zachęta), Spotkanie i rocznica. O formułach zależności
 • Jakub Banasiak (ASP WZKW), Druga odwilż. O inspirację rewizjonistyczną w historii sztuki polskiej
 • Marta Leśniakowska (IS PAN)

 

Oprócz prelegentów w seminarium udział wzięli także Waldemar Baraniewski, Hanna Wróblewska i Bogna Burska