Rada Pracodawców

Przy Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (dawniej Zarządzania Kulturą Wizualną) działa Rada Pracodawców, która zainaugurowała swoją działalność 25 czerwca 2015 r. W skład Rady Pracodawców wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Joanna Mytkowska – Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Małgorzata Ludwisiak – Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski
 • Andrzej Przywara – Fundacja Galerii Foksal
 • Jarosław Trybuś – Muzeum Warszawy
 • Rudolf Borusiewicz – Związek Powiatów Polskich
 • Łukasz Borowiak – prezydent Leszna
 • Krzysztof Najder - Stratosfera
 • Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Stocznia
 • Wojciech Matejko – Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flâneur, Partnerstwo Otwarty Jazdów.
 • Grzegorz Lewandowski – Marzyciele i Rzemieślnicy
 • Sekretarz Rady Pracodawców - dr Karolina Thel  (kontakt: karolina.thel@gmail.com)

Rada Pracodawców jest ciałem doradczym, które pomaga w poprawie jakości kształcenia, bliższym określeniu sylwetki absolwenta z punktu widzenia wyzwań na rynku pracy, udoskonaleniu procesu dydaktycznego i kryteriów oceny pracy wydziału, kształtowaniu charakteru praktyk studenckich, analizie bieżących oczekiwań rynku i długofalowych celów polskiej kultury, a także wspieraniu możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów. Współpraca na płaszczyźnie Rady Pracodawców doprowadziła m.in. do dedykowania wybranych zajęć konkretnym problemom, które stanowią oś działania konkretnych instytucji. Aktualnie pracujemy nad możliwością uzyskania systemowego wsparcia na rzecz studentów podejmujących praktyki. Poniżej znajduje się prezentacja, którą na spotkaniu inauguracyjnym przedstawił dziekan Wydziału. Prezentacja dostępna jest również w formacie pdf.   rp_wzkw_prezentacja2 rp_wzkw_prezentacja3 rp_wzkw_prezentacja4 rp_wzkw_prezentacja5 rp_wzkw_prezentacja6 rp_wzkw_prezentacja7 rp_wzkw_prezentacja8 rp_wzkw_prezentacja9 rp_wzkw_prezentacja10 rp_wzkw_prezentacja11 rp_wzkw_prezentacja12