Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

Zadania WZJOK wg zarządzenia nr 50/2022 Rektora ASP

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia (WZJOK) ma za zadanie:

  • opracowanie metod podnoszenia jakości pracy kadry dydaktycznej
  • monitorowanie prawidłowości oceniania studentów
  • analizowanie prawidłowości stosowanie systemu ECTS
  • analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych
  • monitorowanie jakości pracy dyplomowych, rzetelności ich oceniania
  • gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na wydziale

Działania WZOJK-WBASK

WZOJK-WBASK gromadzi i analizuje informacje na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale. Na tej podstawie przygotowuje rekomendacje służące podniesieniu jakości pracy kadry dydaktycznej.

  • badanie losów absolwentów
  • organizacja hospitacji zajęć
  • coroczne sprawozdanie (styczeń)

Program studiów na kierunku Badania Artystyczne

Uchwała nr 44/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 19.07.2022 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów badania artystyczne (stacjonarne studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki) dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023