Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rekrutacja

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich kształci Studentki i Studentów na dwustopniowych studiach: licencjackich i magisterskich, w ramach kierunku Badania artystyczne. Naszą kadrę stanowią badaczki i badacze reprezentujący takie dyscypliny jak historia sztuki, socjologia, filozofia, prawo, politologia, a także artystki i artyści. Ważnym polem programu jest historia sztuki, przede wszystkim sztuki współczesnej w poszerzonej perspektywie badawczej. Nasze zajęcia dotyczą m.in. organizacji aktualnego życia artystycznego, w tym krytyki artystycznej, regulacji prawnych w zakresie prawa autorskiego i praktyk post artystycznych. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby Studentki i Studenci mieli możliwość jak najszybciej zastosować wiedzę, którą nabyli podczas zajęć teoretycznych. Dlatego staramy się budować i zacieśniać współpracę z wiodącymi instytucjami kultury w Polsce, jak np. Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Warszawy, co znacząco poszerza nasze możliwości dydaktyczne. W ramach współpracy z tymi podmiotami prowadzimy zajęcia dotyczące m.in. kuratorowania wystaw czy przygotowywania wywiadów badawczych z twórcami. Program studiów jest bardzo zróżnicowany i elastyczny – oferujemy wiele zajęć do wyboru, w ramach kilku modułów. Ważnym elementem programu są laboratoria, w ramach których łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Nasze Absolwentki i Absolwenci prowadzą własną praktykę artystyczno-badawczą, ale także zasilają kadry instytucji kultury lub tworzą własne organizacje.

dr Marika Kuźmicz, Dziekana Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji: