Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

historyczka sztuki, zajmuje się sztuką nowoczesną i współczesną, inspiruje się post-humanistyką, teoriami związanymi z afektem i emocjami, pamięcią, archiwum, traumą.
Autorka książek Afekt Strzemińskiego. Pamięci przyjaciół – Żydów (2018), Konceptualizm w PRL (2009) oraz licznych tekstów przewartościowujących obraz pola artystycznego po 1939 r. W swoich ostatnich badaniach koncentruje się na relacjach sztuki i wydarzeń/doświadczeń granicznych, na pracach artystycznych (i nie-artystycznych) z Zagłady i wobec Zagłady. Publikowała w takich czasopismach jak m.in. „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, „Teksty Drugie”, „Konteksty”, „RIHA Journal”. Członkini Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Na WBASK ASP w Warszawie: członkini Rady Programowej WBASK.

Funkcje pełnione na warszawskiej ASP: senatorka, członkini Rady Dyscypliny, członkini Rady Programowej Szkoły Doktorskiej.