Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

doktor politologii, magister po trzech kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna, polityka społeczna oraz socjologia i antropologia społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi oraz ochrony własności intelektualnej.
Laureatka programów CELAB (Carleton Univeristy w Ottawie, 2010) oraz Transformation.doc (Wageningen University, 2015). Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze badawczym, organizacyjnym i artystycznym (w tym konferencji naukowych, projektów badawczych i wystaw), m.in. w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Instytucie Spraw Publicznych, Fundacji Obserwatorium i Centrum Nauki Kopernik. Współpracuje z polskimi samorządami przy projektach związanych z kulturą i przekształceniami przestrzeni miejskiej.
Laureatka dwóch konkursów stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (2009, 2011). Ma doświadczenie w prowadzeniu badań zagranicą, w tym w ramach pobytów stypendialnych w Słowenii, Czechach i Niemczech. Poza działalnością akademicką od 2015 roku jest zaangażowana w tworzenie i realizację polityki miejskiej na poziomie krajowym i europejskim. Współautorka Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rozwoju współczesnych miast, starzenia się społeczeństwa, mieszkalnictwa i zarządzania w kulturze.
Na ASP pracuje od 2011 r. Z WZKW związana od momentu jego powstania. Inicjatorka powołania Rady Pracodawców, Koordynatorka Praktyk Studenckich.